Výrobní_linka_na_motory_EcoBoost
Počítejte s Fordem

Od roku 2000 automobilka Ford snížila objem vody potřebný k výrobě jednoho vozu o více než 60 %. Ani to však není konečná

 
Výrobní_linka_na_motory_EcoBoost

Od začátku tohoto tisíciletí se Fordu podařilo v globálním měřítku snížit spotřebu vody během výroby z 64 milionů metrů krychlových na pouhých 24 milionů. V roce 2009 se pak společnost zavázala snížit spotřebu vody při výrobě jednoho vozidla o 30 % do roku 2015. Nyní se píše rok 2013, avšak cíl už je téměř splněn. V porovnání s rokem 2009 dnes totiž montážní linky Fordu spotřebovávají na jeden vůz o čtvrtinu vody méně. Technologický pokrok je dán především implementací nových výrobních postupů a důsledného monitoringu spotřeby životodárné tekutiny.

Do roku 2015 pouze 4 metry krychlové na jedno vozidlo

Fordu se meziročně podařilo zredukovat průměrný objem vody spotřebovaný k výrobě jednoho vozu o 8,5 %. Do roku 2015 bude cílem automobilky další snížení v podobném rozsahu. Výsledkem by měla být průměrná spotřeba vody pouhé čtyři kubíky na jeden vůz. Od roku 2000 pak modrý ovál globálně snížil spotřebu vody během výroby o celých 62 %. Tato úspora se pro ilustraci rovná průměrné roční spotřebě stovky tisíc domácností. Zaplnit by se ušetřenou vodou dalo např. i 16 tisíc olympijských plaveckých bazénů. Efektivnější hospodaření s životodárnou tekutinou je způsobeno především modernizací výroby, svou roli ale hraje i důsledný monitoring. Šetří se přitom všude, v ochlazovacích komorách, při mytí autodílů či třeba v lakovnách.

40 milionů kubíků vody může být využito jinak. Třeba k boji proti suchu a chudobě

V současnosti je na světě řada regionů, které se permanentně či pravidelně potýkají s katastrofálním suchem, nedostatkem potravin, epidemiemi apod. Společnost Ford je ráda, že se jí díky odpovědnému přístupu k výrobě podařilo během relativně krátké doby modernizovat produkci tak, aby se každý rok ušetřilo hned 40 milionů kubíků vody. Tuto vodu je přitom možné použít např. k zavlažování či ke zlepšení hygienických podmínek.

Ford v roce 2000 dobrovolně přišel se svou globální iniciativou Global Water Management

Na začátku tohoto tisíciletí společnost Ford zcela dobrovolně představila svou iniciativu Global Water Management. Jejím úkolem bylo výrazně zefektivnit využívání vody. Začala se mimo jiné shromažďovat dešťová voda, již použitá voda byla uskladňována pro pozdější použití apod. Strategie využívání vody přitom úzce souvisí s trvale udržitelným přístupem detroitské automobilky k lidským právům, k odpovědnosti za kvalitu pracovního prostředí, či s její společenskou odpovědností.

Společnost Ford a její zaměstnanci aktivně bojují proti suchu a chudobě

Někdo by mohl tvrdit, že jsou altruistické snahy Fordu o globální redukci spotřeby vody při výrobě doprovázeny drobnou dávkou pokrytectví. Opak je však pravdou. Automobilka samozřejmě díky nižší spotřebě vody ušetří, stejně tak by ale bylo scestné její “vodní” iniciativu vidět výhradně v monetárním světle. Fakta totiž hovoří jasně. Jen od roku 2012 se Ford pomocí svého speciálního fondu finančně i lidsky podílel na implementaci 19 projektů týkajících se regulace spotřeby vody. Šlo přitom o projekty v tak rozdílných zemích, jakými jsou Indonésie, Filipíny, Thajsko, Indie, Německo či třeba Jižní Afrika. Jeden příklad za všechny: 60 zaměstnanců čínské továrny Fordu ve městě Nanjing pomáhalo osmi místním rodinám žijícím v aridní oblasti jihozápadní Číny postavit systém nádrží, které by během období dešťů zachycovaly vodu. Ta by pak mohla být použita během sucha např. k zavlažování.

Snižování spotřeby vody během výroby je globální výzvou

Snahy automobilky Ford o redukci spotřeby vody jsou globální. Nově přijímaná opatření tak platí jak pro továrny v Německu či USA tak v rozvojových zemích jako Indie, Čína či Jižní Afrika. Níže jsou uvedeny některé z mnoha již dosažených cílů v oblasti odpovědnějšího nakládání s vodou:

  • Výrobní linka na motory v Kolíně nad Rýnem – snížení spotřeby vody na jeden vyrobený agregát o 50 %
  • Montážní linka v Silvertonu v Jižní Africe – instalace speciálního zařízení v hodnotě více než 2 miliony dolarů snížilo spotřebu vody o 15 %
  • Montážní linka v Chennai (Indie) – instalace nového systému, který umožní recyklaci veškeré již jednou spotřebované vody
  • Montážní linka v Chongqing (Čína) – instalace nového zařízení umožní denně recyklovat desetitisíce litrů vody
  • Montážní závod v americkém Louisville – tovární parkovací areály přišly o svůj asfaltový povrch. Ten byl nahrazen moderním prostupným materiálem chránícím místní vodní ekosystémy

Udržitelné nakládání s vodou a jinými materiály je zakomponováno ve filozofii společnosti Ford

I přes nezpochybnitelné a hmatatelné zlepšení v nakládání s vodou neplánuje automobilka Ford usnout na vavřínech. Právě naopak. I v budoucnosti hodlá svoji náročnost na tuto surovinu snižovat. Nejde však pouze o šetření jako takové. Ford ve svých továrnách také plánuje v závislosti na konkrétních geografických a jiných podmínkách si zajistit i zdroje vody nižší kvality. To se týká např. efektivnějšího využití dešťové vody, vody z místních podzemních zdrojů atd. Klíčová bude také úzká spolupráce s místními samosprávami či vybranými subjekty (vodárny, kanalizace, čističky odpadních vod apod.).


Diskuze


Reklama

FordShop.cz: Aktualizace map Ford 2016