1227_bumper
Počítejte s Fordem

Ford již 10 let systematicky recykluje poškozené autodíly. Díky tomu na skládkách neskončí 60 milionů tun odpadu

 
1227_bumper

Díky enviromentálně zaměřenému programu Ford Core Recovery bylo recyklováno na 60 milionů tun poškozených autodílů, které by jinak skončily na skládkách. Díky tomuto programu započatému v roce 2003 tak došlo k významnému snížení zátěže pro životní prostředí a ušetřila se nejen spousta peněz ale také energie. Před dvěma lety se pak do portfolia recyklovatelných částí dostaly i nárazníky a čelní světla. Pro zajímavost pak jen za poslední rok prošlo recyklačním procesem 26 000 čelních světel.

Je nesmysl vyhazovat naprasklý nárazník

Díky programu na recyklaci poškozených dílů již dávno neplatí, že např. prasklý nárazník či světlo musí nevyhnutelně skončit na skládce. Právě naopak. Ford Core Recovery Program se stará o to, aby každá poškozená součástka – od těch drobných, jakými jsou senzory či vstřikovače, až po ty velké – byla dále využita. Jak říká Kim Goering, manažer sekce recyklace a zpětného zpracování, “většina součástek, které k nám pomocí tohoto programu dorazí, mají ještě hodně co nabídnout.” Pro Ford to však podle Goeringa není zdaleka jen business. “Ve Fordu prostě cítíme, že takové počínání má z hlediska životního prostředí smysl,” dodává Goering.

Konstrukčně složitější a dražší autodíly k recyklaci přímo vybízí

Už dávno neplatí, že jsou autodíly jednoduché konstrukce a že si je, při troše nadsázky, je schopný doma na soustruhu vykutat každý kutil. I taková světla dnes představují poměrně složitý mechanismus. Kromě klasické žárovky se v nich totiž vyskytuje i řada kabelů, speciálních drahých plastů apod. To pak přímo vybízí k nevyhazování takových komponent při poruše ale naopak k hledání řešení jak tyto součástky dále využít.

Ford poškozené autodíly recykluje již desítky let. Až s Core Recovery Programem však jsou jeho snahy systematické

Dobrý vztah automobilky Ford k životnímu prostředí není rozhodně žádnou novinkou. Ford recykluje vadné či poškozené součástky již několik desítek let. Ovšem až od roku 2003 jsou tyto snahy sjednocené a systematické. Dříve totiž měla každá továrna jiný přístup ke zpracovávání takovýchto komponent. To, co se v jedné fabrice vyplatilo recyklovat, to už by bylo pro jinou ztrátové. Systém Ford Recovery přinesl i zúžení spolupráce mezi dealery a servisy a automobilkou jako takovou. Díky němu dnes existují ucelené procedurální kroky k tomu, aby se každá součástka dostala tam, kam má, tj. k recyklaci, a neskončila neekologicky na skládkách.

Recykluje se stále více i mimo automobilový průmysl

Zatímco v roce 1980 bylo v Americe recyklováno 15 milionů tun odpadu, v roce 2010 to již bylo tun 85 milionů. To svědčí o celkově zlepšujícím se trendu. Ovšem nutné je také si uvědomit, že odpadu produkujeme stále více, což se týká i automobilového průmyslu. Vždyť před 30 lety jezdilo na silnicích po světě mnohem méně aut než nyní. Otázka recyklace autodílů tak bude v budoucnosti velice ožehavá a zcela jistě se o ní bude diskutovat více než nyní.

Až 85 % z vozů Ford je recyklovatelných

Je to až neuvěřitelné, ale vozy, které Ford dnes vyrábí, je možné recyklovat až z 85 %. Třeba takové nárazníky jsou přeposílány externí firmě, která z nich vyrábí kuličky, ze kterých je pak možné vyrobit zcela nové produkty. Jen od roku 2010 či takto bylo zpracováno přes 60 000. Jak říká Kim Goering, “nárazníky jsou většinou asi jeden a půl metru dlouhé a při odborné recyklaci je možné z nich dostat až 10 kg materiálu.” Podobně se ovšem zpracovávají i jiné autodíly.

Výhodou recyklace je, že se poškozené díly nedostanou do horších servisů

Za velkou výhodu systému recyklování poškozených součástek Ford považuje to, že se tyto díly nemohou dostat na sekundární trh jako náhradní díly. Podomácky opravované vyřazené součástky totiž mohou ohrozit jednak bezpečnost cestujících ale také trvanlivost vozu. Nekvalitní díly, navíc při neodborné manipulaci, totiž mohou poškodit vůz či snížit jeho trvanlivost. A za to Ford nechce nést zodpovědnost. Aby se zamezilo neřízené manipulaci s jednotlivými díly, Ford navíc u každého komponentu kontroluje čárový kód a snaží se zmapovat, odkud pochází, kdy byl vyroben apod.

Ne všechny díly je možné recyklovat

Děje se to sice zřídkakdy, ovšem občas se stane, že je díl tak poškozen, že jeho další využití není možné. V takovém případě je vždy kladen důraz na jeho ekologickou likvidaci.


Diskuze


Reklama

FordShop.cz: Aktualizace map Ford 2016