logo_Ford
Počítejte s Fordem

Ford plánuje do roku 2016 snížit energetickou náročnost výroby vozidel o čtvrtinu

 
logo_Ford

Jak kvůli ekologickým pohnutkám tak pro zachování konkurenceschopnosti se Ford snaží redukovat energetické výrobní náklady. Ty se jen od roku 2006 snížily o více než 20 % díky úspornějším technologiím a lepšímu využití výrobních kapacit.

Do 4 let Ford plánuje snížit energetické výrobní náklady o další čtvrtinu

Automobilka plánuje v procesu zefektivňování výroby pokračovat i nadále. Do roku 2016 si např. vytyčila cíl redukovat energetické náklady na výrobu jednoho vozidla o dalších více než 20%. Pokud se jí to podaří, bude to znamenat snížení vstupní energie potřebné k výrobě o celou polovinu v rámci pouhých 10 let. Ani to však nemá být konečné číslo.

Sustainability report každým rokem

Ford to s ekologií a zefektivňováním výroby myslí opravdu vážně. Důkazem toho je fakt, že každý rok – letos již po třinácté – vydává tzv. “Sustainability Report.” V podstatě jde o jakousi zprávu, ve které zmiňuje, co všechno bylo uděláno a co se ještě plánuje udělat v souvislosti s ekologickou udržitelností aktivit společnosti. Zdaleka však nejde jen o energetický aspekt výroby. V hledáčku je též hospodaření s vodou, množství a toxicita odpadů produkovaných při výrobě či např. objem vyprodukovaného CO2.

I vozy Ford jsou stále ekologičtější

Zdaleka se však nezvyšuje pouze energetická náročnost výroby. Mnohem hospodárnější jsou i vozidla jako taková. Jen pro ilustraci můžeme zmínit, že se palivová efektivita od roku 2005 zvýšila o 19 % a emise skleníkových plynů klesly od počátku tisíciletí téměř o 50 %. Ani to však není vše. Management Fordu si klade za cíl pokračovat v ekologickém přístupu k podnikání a energetickou náročnost výroby i produktů dále snižovat.


Diskuze


Reklama

FordShop.cz: Aktualizace map Ford 2016