B-MAX-SYNC-system1
Počítejte s Fordem

Systém pro rozpoznávání dopravních značek TSR

 
B-MAX-SYNC-system1

Co se týče technologických inovací a vychytávek, Ford patří bez pochyb mezi špičku. Svědčí o tom mimo jiné i funkce rozpoznávání dopravních značek (Traffic Sign Recognition – TSR). Ta využívá přední kamery, jejímž prostřednictvím čte dopravní značky a následně je zobrazuje na informačním displeji.

Kromě značek samotných vyhodnocuje systém i jejich aktuálnost

Výhodou TSR je jeho schopnost identifikovat a souběžně zobrazit ne jen značky omezující rychlost, ale také značky upravující předjíždění. Systém také nepřímo ukazuje, jak je značka aktuální, protože se vzdáleností ujetou od zaznamenání značky její symbol postupně pohasíná.

Tradičně jednoduchá a intuitivní obsluha

Systém je navržen na user-friendly bázi a pracovat s ním se naučí každý. Zapnout i vypnout jej je možné v menu: Settings > Driver Assistance > Traffic Signs. Zde je také možné s volitelnou tolerancí aktivovat upozornění na překročení rychlosti: Settings > Driver Assistance > Traffic Signs > Speed Warning

Řidič má o všem přehled

Zaznamenané dopravní značky se zobrazují na informačním displeji. Jsou dvě možnosti, jak tyto informace zobrazit: Menší symboly dopravních značek se objeví v záhlaví informačního displeje, ty větší pak přímo v jeho hlavní části: Information > Traffic Signs. V případě, že je aktivní upozornění na překročení rychlosti a vůz jede rychlostí vyšší, než je součet rychlostního limitu a nastavené tolerance, čísla v zobrazeném symbolu značky se rozblikají. Tato funkce je aktivní pouze tehdy, když je značka zobrazena barevně.


Diskuze


Reklama

FordShop.cz: Aktualizace map Ford 2016